In aceste zile, angajatorii transmit salariatilor adeverintele de venit, pe baza carora trebuie completata si depusa la administratiile financiare Declaratia 200 privind veniturile realizate in Romania in anul 2012.

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr‐o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, transferul titlurilor de valoare (altele decat partile sociale si valorile mobiliare ale societatilor inchise), operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie.