Potrivit proiectului de raport al Comisiei obtinut de NewsIn, printre acestea se afla masuri de salvgardare, rectificari financiare a fondurilor UE, masuri concurentiale si proceduri juridice bazate pe Tratatul de aderare si acquis-ul comunitar. Tratatul cuprinde si masuri de tranzitie in mai multe domenii, pentru a evita posibile probleme la nivel regional sau de sector.

Tratatul de aderare prevede trei tipuri de masuri de salvgardare - economice, aplicabile pietei interne si justitiei si afacerilor interne (JAI) - care pot fi activate timp de trei ani de la momentul aderarii. Ultimele doua pot fi activate si inainte de aderare. Odata activate, aceste masuri sunt aplicate pana la decizia Comisiei de a la ridica, in urma rezolvarii problemelor care le-au justificat.

Clauza JAI permite suspendarea unilaterala a obligatiilor statelor membre in domeniul cooperarii judiciare cu tara in cauza, atat in domeniul civil cat si penal, in ceea ce priveste instrumentele legale aflate sub incidenta principiului de recunoastere reciproca. Clauza poate fi invocata in cazul constatarii unor deficiente grave in cele doua domenii.

Clauza privind Piata interna poate fi activata atunci cand un stat membru provoaca sau risca sa provoace disfunctionalitati grave ale pietei interne. Comisia poate lua masuri adecvate precum excluderea statului in cauza de la anumite politici comune in domeniu. Aceasta clauza acopera piata interna in sensul amplu, cuprinzand si politicile din domenii specifice, in masura in care acestea au efecte transfrontaliere. Clauza economica poate fi activata ca reactie la dificultati economice grave, dupa aderare.

Tratatul de aderare permite Comisiei sa aplice sau prelungeasca masuri de tranzitie pentru o perioada de trei ani dupa aderare in ceea ce priveste normele veterinare, fitosanitare si de siguranta alimentara. Aceste masuri au obiectivul de a impiedica, de exemplu, producatorii alimentari care nu respecta normele sa isi comercializeze produsele pe piata interna pe o durata de maximum trei ani. in timpul perioadei de tranzitii, acestia pot produce cu anumite restrictii sau exclusiv pentru piata nationala. Dupa perioada de tranzitie, producatorii au obligatia de a respecta normele europene, in caz contrar urmand a fi desfiintati.

Potrivit legislatiei comunitare, Comisia poate aplica o serie de masuri de salvgardare in legatura cu fondurile europene, inclusiv rectificari ale platilor. Orice utilizare inadecvata a fondurilor UE poate intarzia primirea fondurilor sau permite Comisiei sa solicite reducerea platilor viitoare sau returnarea celor deja efectuate.

In ceea ce priveste fondurile pentru agricultura, legislatia comunitara prevede trei tipuri de control. in primul rand, statele membre sunt obligate sa aiba agentii de plati acreditate si eficiente pentru a asigura gestionarea corecta si controlul fondurilor. in al doilea rand, statele membre trebuie sa dispuna de sisteme de control, in special un sistem integrat de control administrativ pentru platile directe catre fermieri, pentru a evita practicile frauduloase si platile nejustificate.

In al treilea rand, daca aceste sisteme de control nu functioneaza adecvat, pe baza legislatiei, Comisia decide rectificari ulterioare ale procedurilor contabile. in acest caz, Comisia refuza sa finanteze anumite parti din cheltuielile pentru agricultura. De asemenea, daca se constata nerespectarea legislatiei comunitare sau utilizarea abuziva a fondurilor UE, Comisia poate suspenda sau reduce temporar platile in avans.

In ceea ce priveste fondurile structurale, legislatia comunitara prevede patru tipuri de control care pot conduce la rectificari financiare. in primul rand, statele membre trebuie sa prezinte planuri de operatiuni care sa arate cum vor fi cheltuite fondurile in fiecare sector. Acestea trebuie sa fie aprobate de Comisie, inainte de efectuarea oricaror plati. in al doilea rand, statele membre trebuie sa dovedeasca ca au infiintat institutii de gestionare, certificare si audit. in cazul in care Comisia considera ca aceste institutii nu functioneaza eficient, nu se vor face plati interimare.

In al treilea rand, distribuirea fondurilor ce corespund acestor programe poate fi intrerupta, suspendata sau anulata daca, pe baza auditului, Comisia suspecteaza sau detecteaza cazuri de nereguli sau fraude, inclusiv practici corupte. in plus, in afara acestor masuri de salvgardare a fondurilor europene, se pot face rectificari financiare in cazul descopeririii unor nereguli individualizate sau sistemice.

Masurile de salvgardare bazate pe legislatia europeana pot fi invocate in momentul aderarii, in mai multe domenii (transport, siguranta alimentara, etc.). Asemenea masuri sunt aplicate atata timp cat exista problemele care au determinat impunerea lor. Procedurile de luare a deciziilor depind de legislatia europeana din domeniu si deci pot varia in functie de acesta. De exemplu, Comisia poate decide asupra masurilor de siguranta alimentara dupa recomandarea comisiei de resort, prin vot cu majoritate calificata.

Pe baza concluziilor acestui raport, Comisia va lua masuri de remediere acolo unde ele vor fi necesare, pentru a asigura buna functionare a politicilor europene. Acestea se refera la cazuri din domeniile sigurantei alimentare, securitatii aviatice, gestionarii fondurilor UE pentru agricultura si luptei impotriva coruptiei. in cazul identificarii altor deficiente inainte sau dupa aderare, se vor lua masuri adecvate pentru a asigura functionarea normala a politicilor europene.