Din analiza principalelor aspecte reclamate de petenti, se remarca faptul ca, ponderea importanta o detin cele 4.026 reclamatii, reprezentand 80,07% din totalul petitiilor primite in semestrul I 2010, care vizeaza neplata despagubirilor cuvenite, ca urmare a neconcordantelor stabilite de asiguratori in dinamica accidentelor, a reparatiilor suplimentare efectuate si neconstatate initial sau ca urmare a constatarii unor avarii mai vechi. Un numar de 371 de reclamatii, reprezentand 7,38% au avut ca obiect recalcularea valorii despagubirilor cuvenite.

Din punct de vedere al evolutiei numarului de reclamatii si sesizari structurate pe principalele clase de asigurari, in primele sase luni ale anului 2010 s¬au inregistrat cresteri importante fata de perioada similara a anului 2009, pentru asigurarile CASCO cu 80,11%, pentru asigurarile RCA cu 134,25% si pentru asigurarile de viata cu 50,00%.

Conform CSA, cauzele acestor cresteri sunt:disfunctionalitatile aparute in protocolarea unor cazuri de daune RCA solutionate prin constatul amiabil; necunoasterea de catre asigurati a conditiilor de asigurare facultativa CASCO sau a conditiilor generale aferente celorlalte tipuri de asigurari facultative; disfunctionalitatile aparute intre asiguratori si service-uri care au dat nastere la nemultumiri din partea unor asigurati.

De asemenea, in perioada mentionata, au fost solutionate favorabil un numar de 2.960 peti?ii, ceea ce reprezinta 58,87% din totalul reclamatiilor inregistrate.

Citeste si:

Pentru un numar de 1.504 reclamatii, reprezentand 32,25% din totalul reclamatiilor inregistrate in semestrul I 2010 pentru clasa asigurarilor generale, solutionarea nu a putut fi favorabila.

SURSA: CSA

In privinta reclamatiilor care vizeaza asigurarea mixta de viata cu acumulare de capital, un aspect important il constituie faptul ca aproape toti petentii confunda aceasta forma de asigurare (care cuprinde pe langa riscurile specifice acestui produs si o componenta investitionala) cu un produs bancar.

Un alt motiv al solutionarii nefavorabile a petitiilor primite a fost acela ca rezolvarea lor excede atributiilor Comisiei de Supraveghere, caz in care petentii au fost indrumati sa se adreseze autoritatilor competente. Astfel, s-au inregistrat cereri de rezolvare a unor conflicte de munca intre asigurator, salariatii sau colaboratorii acestuia, sesizari privind calitatea reparatiilor efectuate in unitatile service sau derularea defectuoasa a contractelor de leasing.