Parteneri in cadrul acestui proiect sunt Siveco Romania, Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie - Filiala Bucuresti si Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie - Filiala Satu Mare.

Obiectivul general al TICFIN este cresterea competentelor, cunostintelor si abilitatilor informatice ale angajatilor din sectorul serviciilor financiare, pe baza noilor tehnologii ale informatiei si de comunicatii (TIC), prin furnizarea unor programe de formare profesionala continua (FPC). Grupul tinta al proiectului va cuprinde cel putin 1.500 angajati din sectorul serviciilor financiare, care vor urma cursuri gratuite de initiere si perfectionare in TIC. Dintre acestia, minimum 1.350 angajati vor fi absolventi, detinatori de certificate CNFPA recunoscute la nivel national.

De asemenea, din totalul grupului tinta se estimeaza ca aproximativ 50% vor fi femei. Absolventii cursului de initiere in TIC vor avea acces si la cursul de perfectionare.