Modelul de raportare contabila la 30 iunie se aproba anual prin ordin al ministrului Finantelor Publice, intervenind unele cerinte de informatii suplimentare de la un an la altul.

Pentru indicatorii din aceste raportari nu se aplica unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie si evaluarea tuturor elementelor bilantiere, iar nivelul de detaliere a informatiilor este mai redus.

Intrucat datele cuprinse in raportarile contabile la 30 iunie sunt destinate, in principal, institutiilor statului, prezentul proiect de ordin a fost elaborat cu consultarea institutiilor care utilizeaza baza de date a Ministerului Finantelor Publice.

Raportarile se depun in format clasic, pe hartie, si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, cu semnatura electronica extinsa atasata.

Prevederile se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales.

Citeste si:

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2014 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare, pentru domeniul pensiilor private si pentru cel al pietei de capital, se precizeaza in proiectul de ordin.

Firmele care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2014, cele care s-au aflat in inactivitate temporara pe parcursul primului semestru, cele infiintate in cursul acestui an, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare nu vor depune aceste raportari contabile.