"Consiliul de administratie al Romexpo SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 18.01.2018, ora 11.00 la sediul sau din Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Sector 1, Sala Mihai Emineascu, in baza art. 117 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 17, art. 18 si urmatoarele din Actul constituiv al Romexpo SA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este umatoarea: Aprobarea vanzarii activului societatii Romexpo SA, lot de teren intravila situat in str. Soveja nr. 120, Bucuresti in suprafata totala de 14.548 mp, identificat prin numarul cadastral 206850 (numar cadastral vechi 651), inscris in Cartea Funciara nr. 206850 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 1085) apartinand OCPI Sector 1 Bucuresti, catre societatea Akcent Construction Projects SRL, la valoare de 4,7 milioane de euro + TVA si autorizarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze antecontractul de vanzare, contractul de vanzare si toate documentele aferente incheierii tranzactiei", se arata in documentul Romexpo.

Potrivit informatiilor din presa, Francisca Niculae ar avea calitatea de asociat si in cadrul societatii Exigent Development, care a cumparat anul trecut, alaturi de traderul de produse pe­tro­liere Oscar Down­stream (contro­lat de Alin Niculae), terenul fostei fabrici de paine Lujerul, in suprafata totala de 3,5 ha.

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock