"Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor la o pozitie distincta", se arata in proiectul Ministerului Finantelor, scrie Mediafax.

Ministerul Transporturilor va repartiza sumele aprobate potrivit catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale potrivit notelor de fundamentare si a deconturilor justificative reprezentand cheltuielile de investitii solicitate/acordate avizate si insusite de acestia.

Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor astfel primite o detine regia autonoma aeroportuara, precum si unitatea administrativ-teritoriala sub autoritatea careia functioneaza respectiva regie.