Pe măsură ce tot mai multe foste unități de producție au trecut prin procese de privatizare, dar și pe fondul intrării pe piața din România a unui număr tot mai mare de jucători străini, distribuția salarială a suferit, de asemenea, modificări, în conformitate cu noua realitate economică.

Dacă la începutul anilor `90, sectorul secundar, format din industrie şi construcţii, deţinea o pondere majoritară în economia românească, treptat, sectorul terțiar (sectorul de servicii, unde intră domenii precum transport, comunicații, educație, financiar și altele) s-a impus cu mai mult de o tremie, în timp ce sectorul primar acoperea aproximativ 10% din numărul salariaților.

Treptat, pe măsură ce România se alinia tot mai mult la standardele europene și internaționale, s-a produs o tranziție a salariaţilor din sectoarele primar şi secundar către sfera serviciilor, indică analizele furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Cât s-a câștigat în medie, în anul 2016

Câştigul salarial mediu lunar brut pe total economie realizat în anul 2016 a fost de 2.809 lei, cu 254 de lei mai mare (9,9%) decât cel din anul precedent. Câştigul salarial mediu lunar net, la nivelul economiei naţionale a fost de 2.046 lei în creştere cu 187 lei (10,1%), comparativ cu 2015.

În medie, angajatorii au cheltuit într-o lună 3.493 lei pentru fiecare salariat, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Efectivul salariaţilor, la 31 decembrie 2016 a fost de 5223,8 mii persoane, mai mare cu 182,6 mii de persoane faţă de sfârşitul anului anterior.

Numărul mediu al salariaţilor în decursul acestui an a fost de 4759,4 mii persoane, în creştere cu 148,0 mii personae, comparative cu anul precedent. Bărbaţii sunt cei care predomină în rândul salariaţilor (2508,3 mii persoane, respectiv 52,7% din totalul numărului mediu de salariaţi).

Top 5 domenii cu cele mai mari salarii în 2016

Domeniul de activitate

Câștig salarial brut (RON)

Câștig salarial net (RON)

IT & C

5678

4358

Intermedieri financiare și asigurări

5597

4061

Industrie extractivă

4777

3410

Producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

4506

3225

Administrație publică (cu excepția forțelor armate și personalului asimilat)

4270

3084

Costul mediu al forței de muncă în 2016

Costul mediu lunar al forţei de muncă în 2016 a fost de 3493 lei per salariat, în creştere cu 9,5% faţă de anul precedent.
Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai mare în activităţile:

 • informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, respectiv industria extractivă (fiecare de circa 2,0 ori)
 • producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+59,5%)
 • activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+45,1%)
 • administraţie publică (+24,6%).

Cele mai importante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au înregistrat în:

 • activităţile de hoteluri şi restaurante (-40,5%)
 • alte activităţi de servicii (-32,4%)
 • construcţii (-25,4%)
 • activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-21,8%)
 • activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-21,5%)
 • agricultură, silvicultură şi pescuit (-20,0%).

Femeile au câștigat mai puțin decât bărbații în 2016

În medie, în anul 2016, femeile au câștigat cu 7% mai puțin decât bărbații, adică au obținut un câştig salarial mediu lunar brut de 2707 lei (faţă de 2900 lei al bărbaţilor) şi un câştig salarial mediu lunar net de 1968 lei (faţă de 2116 lei al bărbaţilor), conform datelor furnizate de INS.

Sursa: INS

Cât s-a câștigat în medie în anul 2017

Câştigul salarial mediu lunar brut pe total economie a fost în anul 2017 de 3223 lei, cu 14,7% mai mare faţă de anul precedent. Câştigul salarial mediu lunar net înregistrat la nivelul economiei naţionale a fost de 2338 lei.

În anul 2017, numărul mediu al salariaţilor a fost de 4945,9 mii persoane. Numărul mediu al salariaţilor a crescut pe parcursul anului 2017 cu 186,5 mii persoane comparativ cu anul precedent.

La fel ca în anul precedent, numărul mediu al salariaţilor bărbaţi a predominat, reprezentând 52,6% din totalul salariaţilor (respectiv 2599,3 mii persoane).

În ce domenii au fost cele mai mari salarii în 2017

Comparativ cu media pe economie, câştigul salarial mediu lunar net din anul 2017 a fost mai mare de două ori în sectorul IT& C, cu 84,3% în intermedieri financiare şi asigurări, cu 64,3% în administraţie publică, cu 56,8% în industria extractivă, cu 47,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cu 33,9% în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cu 14,3% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 2,1% în învăţământ.

Top 5 domenii cu cele mai mari salarii în 2017

Domeniul de activitate

Câștig salarial brut (RON)

Câștig salarial net (RON)

IT & C

6160

4734

Intermedieri financiare și asigurări

5998

4310

Industrie extractivă

5144

3667

Producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

4784

3436

Activități profesionale, tehnice și științifice

4330

3131

Costul mediu al forței de muncă în 2017

Costul mediu lunar al forţei de muncă a fost în anul 2017 de 4008 lei/salariat, în creştere cu 14,7% faţă de anul precedent. Ponderea cheltuielilor directe în totalul cheltuielilor unităţii cu forţa de muncă a fost de 81,1%.

Femeile au câștigat mai puțin decât bărbații

La fel ca în 2016, femeile au câștigat mai puțin decât bărbații, cu aproximativ 4%, realizând un câştig salarial mediu lunar brut de 3159 lei (faţă de 3280 lei al bărbaţilor) şi un câştig salarial mediu lunar net de 2288 lei (faţă de 2383 lei al bărbaţilor). Faţă de media pe economie, câştigul salarial mediu lunar net al femeilor a reprezentat 97,9% din cel al tuturor salariaţilor, potrivit INS.

Faţă de anul 2016 s-au înregistrat creşteri ale costului mediu lunar în toate activitătile economice, cele mai importante fiind în:

 • sănătate şi asistenţă socială (+31,6%)
 • activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+27,7%)
 • administraţie publică (+24,4%)
 • învăţământ (+17,6%)
 • comerţ (+17,1%)
 • activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+16,3%)
 • hoteluri şi restaurante (+15,6%).

Sursa: INS

Câștigurile salariale din 2018, în anul transferului de taxe de la angajator la angajat

Câştigul salarial mediu lunar brut realizat în anul 2018 pe total economie a fost 4357 lei.

Ce se schimbă în 2018, este introducerea OUG nr. 79/2017, prin care contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu anul 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial.

Potrivit INS, câştigul salarial mediu brut lunar, din anul 2018, nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare. Aceste prevederi legale introduce în acest an nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de câştig salarial mediu net lunar.

Câştigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei naţionale a fost 2642 lei, în creştere cu 304 lei (13,0% ) comparativ cu anul precedent.

Angajatorii au cheltuit în medie, într-o lună, 4573 lei pentru fiecare salariat.

Numărul mediu al salariaţilor în anul 2018 a fost 5068,1 mii persoane, în creştere cu 122,2 mii persoane comparativ cu anul 2017.

Domeniile cu cele mai mari și cele mai mici salarii, în 2018

Cele mai mari câştiguri salariale medii lunare nete realizate în anul 2018, superioare mediei pe economia naţională, au fost în:

 • IT& C (+96,9%)
 • intermedieri financiare şi asigurări (+71,5%)
 • administraţie publică (+66,8%)
 • producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+44,4%)
 • industria extractive (+43,4%)
 • activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+31,0%)
 • sănătate şi asistenţă social (+28,2%)
 • respectiv învăţământ (+6,8%).

Top 5 domenii cu cele mai mari salarii în 2018

Domeniul de activitate

Câștig salarial brut (RON)

Câștig salarial net (RON)

IT & C

8309

5202

Intermedieri financiare și asigurări

7521

4532

Administrație publică (cu excepția forțelor armate și personalului asimilat)

7314

4407

Producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

6326

3815

Industrie extractivă

6298

3789

La polul opus, câştigurile salariale medii lunare nete, care s-au situat la cea mai mare distanţă, sub media pe economie au fost în:

 • hoteluri şi restaurante (-40,8%)
 • alte activităţi de servicii (-33,7%)
 • construcţii (-27,2%)
 • activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii support (-21,4%)
 • tranzacţii imobiliare (-19,6%)
 • agricultură, silvicultură şi pescuit (-19,1%)
 • distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (15,9%)
 • comerţ (-15,7%)
 • activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-15,4%)
 • Industria prelucrătoare (-11,4%), transport şi depozitare (-7,3%).

Costul mediu al forței de muncă în 2018

Costul mediu lunar al forţei de muncă în anul 2018 a fost 4573 lei per salariat, în creştere cu 14,1% faţă de anul precedent.

Faţă de anul 2017 s-au înregistrat creşteri ale costului mediu lunar în toate activităţile economice, cele mai importante fiind în:

 • sănătate şi asistenţă socială (+30,7%)
 • învăţământ (+19,3%)
 • agricultură, silvicultură şi pescuit (+15,2%)
 • administraţie publică (+15,1%)
 • construcţii (+14,2%).

Bărbații câștigă, din nou, mai mult ca femeile

Femeile au câştigat în medie cu circa 2% mai puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial mediu lunar brut de 4314 lei (faţă de 4395 lei al bărbaţilor) şi un câştig salarial mediu lunar net de 2615 lei (faţă de 2666 lei al bărbaţilor).

Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari diferenţe (peste 15,0%) regăsindu-se în: intermedieri financiare şi asigurări (39,4%), industria prelucrătoare (23,0%), alte activităţi de servicii (21,0%), informaţii şi comunicaţii (20,0%) şi comerţ (19,2%).

Sursa: INS

Cât s-a câștigat în medie, în anul 2019

Câştigul salarial mediu brut lunar realizat în anul 2019 pe total economie a fost 4853 lei.
Câştigul salarial mediu net lunar la nivelul economiei naţionale a fost 2986 lei, în creştere cu 13,0% (+344 lei) comparativ cu anul precedent.

Angajatorii au cheltuit în medie, într-o lună, 5092 lei/salariat. Numărul mediu al salariaţilor în anul 2019 a fost 5164,5 mii persoane, în creştere cu 96,4 mii persoane comparativ cu anul precedent.

Domeniile cu cele mai mari și cele mai mici salarii, în 2019

Cele mai mari câştiguri salariale medii nete lunare realizate în anul 2019, superioare mediei
pe economia naţională, au fost în:

 • IT& C (+89,0%)
 • intermedieri financiare şi asigurări (+66,8%)
 • administraţie publică (+65,7%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+46,8%)
 • industria extractive (+43,2%)
 • activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+31,9%)
 • sănătate şi asistenţă social (+24,5%)
 • respectiv în învăţământ (+13,7%).

Top 5 domenii cu cele mai mari salarii în 2019

Domeniul de activitate

Câștig salarial brut (RON)

Câștig salarial net (RON)

IT & C

9012

5645

Intermedieri financiare și asigurări

8269

4980

Administrație publică (cu excepția forțelor armate și personalului asimilat)

8234

4948

Producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

7240

4384

Industrie extractivă

6957

4276

La polul opus, câştigurile salariale medii nete lunare care s-au situat la cea mai mare distanţă sub media pe economie au fost în:

 • hoteluri şi restaurante (-42,2%)
 • alte activităţi de servicii (-36,3%)
 • agricultură, silvicultură şi pescuit (-23,7%)
 • activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-23,3%)
 • comerţ (-20,0%)
 • distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (18,6%)
 • tranzacţii imobiliare (-16,9%)
 • activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-13,4%)
 • industria prelucrătoare (-13,0%)
 • transport şi depozitare (-8,2%)
 • construcţii (-6,0%).

Costul mediu al forței de muncă în 2019

Costul mediu lunar al forţei de muncă în anul 2019 a fost 5092 lei/salariat, în creştere cu 11,3% faţă de anul precedent.

În 2019, femeile au câştigat în medie cu 2,4% mai puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial mediu brut lunar de 4791 lei (faţă de 4909 lei al bărbaţilor).

La nivel net, femeile au câştigat cu 4,9%, respectiv cu 149 lei lunar mai puţin decât bărbaţii (2908 lei câştigul salarial mediu net lunar al femeilor faţă de 3057 lei al bărbaţilor), potrivit datelor furnizate de INS.

Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii nete lunare superioare femeilor în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari diferenţe (peste 20,0%) regăsindu-se în intermedieri financiare şi asigurări (39,1%), industria prelucrătoare (25,5%), alte activităţi de servicii (25,2%), informaţii şi comunicaţii (23,0%) şi comerţ (20,6%).

Sursa: INS

Sursa foto: Shutterstock

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Raluca Juncu
Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și...

Te-ar putea interesa și:Mai multe articole din secțiunea Cariere »Setari Cookie-uri