In acest moment, Codul Fiscal contine o prevedere care stipuleaza ca autoritatile fiscale pot reconsidera o activitate ca fiind dependenta, adica intr-o relatie de angajare, in masura in care sunt indeplinite in mod alternativ un numar de 4 criterii. Doua dintre cele mai importante astfel de criterii sunt:

  1. beneficiarul se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul venitului;
  2. beneficiarul se foloseste in mod exclusiv de baza materiala a platitorului de venit.

Consecinta recalificarii consta in faptul ca activitatea in cauza va fi transformata din independenta (de exemplu cea desfasurat in baza unui PFA) intr-o activitate dependenta, adica de angajare, calculandu-se impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii. Acest impozit si contributiile sociale vor fi datorate, in mod solidar, de catre beneficiar si platitor.

Care este scopul acestei prevederi? Obiectivul este de a se incerca eliminarea situatiilor in care, spre exemplu, activitati care in mod normal ar fi trebuit platite pe baza unui contract de munca sunt achitate prin intermediul unui PFA sau prin alte forme, ca de exemplu, drepturi de autor, evitandu-se astfel plata impozitului si a contributiilor care trebuie achitate in temeiul unui contract de munca.

In 2010, la Normele Metodologice ale Codului Fiscal, a fost introdusa o exceptie de la prevederile mai sus mentionate, in sensul in care activitatile desfasurate in mod independent (adica nu in baza unei relatii de angajare) care genereaza venituri din profesii libere, precum i drepturile de autor sunt excluse de la procedura de reconsiderare mai sus mentionata. Cu alte cuvinte, autoritatile fiscale nu pot invoca reconsiderarea pentru aceste tipuri de venituri pentru a fi platite pe baza unui contract de munca. De mentionat, totodata, ca prin venituri din profesii libere, in sensul Codului Fiscal, se intelege veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfurate în mod independent.

Revenind la proiectul de Hotararea de Guvern publicat saptamana trecuta, prin acesta se propune eliminarea exceptiei mai sus mentionate. Argumentul principal consta in necesitatea de a se asigura un „tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obtinute din activitati desfasurate in mod independent, in conditiile legii”.

Care va fi consecinta juridica in situatia in care proiectul Hotararii de Guvern va fi adoptat? In masura in care proiectul Hotararii de Guvern va fi adoptat, autoritatile fiscale vor putea reconsidera veniturile obtinute din profesii libere si din drepturi de autor ca fiind platite in baza unei relatii de angajare, cu aplicarea impozitului si a contributiilor care sunt datorate in baza unui contract de munca.