Actionarii care detin peste 5% din RRC au solicitat instantei autorizarea convocarii AGA si AGEA, stabilirea ordinii de zi conform cererilor grupului, desemnarea unei persoane care va prezida adunarea si stabilirea unei date a sedintei si o data de referinta.

“Cei noua actionari aflati in aceasta situatie constata cu dezamagire incalcarea atat a prevederilor legale, cat si a drepturilor actionarilor minoritari ai societatii”, se mai arata in comunicat.

Actionarii au cerut alegerea unui nou consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ, solicitare determinata de catre "suspiciunile existente cu privire la relatiile dintre societate si grupul actionarului majoritar, derulate pe parcursul ultimelor exercitiilor financiare, culminand cu majorarile de capital aprobate in ultima AGEA".

De asemenea, grupul de actionari a solicitat auditorului societatii intocmirea unui raport de audit referitor la toate actele juridice dintre societate si administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, incheiate intre 1 ianuarie 2007 si 1 septembrie 2009.

Conducerea Rompetrol Rafinare a respins cererea, intrucat actionarii detin impreuna mai putin de 10% din totalul actiunilor, limita minima care le-ar da dreptul sa ceara convocarea AGA, deoarece nu exista dovezi care sa arate ca auditorul ales nu si-ar indeplini obligatiile in mod corect si nu exista niciun temei legal care sa atribuie actionarilor sarcina de a se pronunta asupra unui eventual raport suplimentar al auditorului.

Refuzul Consiliului de Administraţie de a convoca Adunarea Generala a Actionarilor la cererea grupului de actionari contravine prevederilor legii 31/1990, respectiv art. 119 alin. (1) “Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii”, sustine Asociatia Investitorilor.